PROBIJANJE BLOKADE U POKRIVENOM DIJELU KANALA U KUMBORU

U Kumboru je, u neposrednoj blizini restorana  Olimpija, kanal površinskih voda u jednom dijelu pokriven. Upravo je tu došlo do blokade protoka vode pa je dolazilo do plavljenja makadamskog puta. Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva Komunalno Stambenog doo su uspeli da lociraju problem. Uz pomoć cistjerni Službe zaštite i spašavanja i Vodovoda i kanalizacije doo, konal je otpušen i ponovo je u funkciji.