PROBLEMI SA VODOTOKOVIMA I PORED REDOVNOG ODRŽAVANJA

Ogromne padavine tokom vikenda izazvale su prilično velike probleme na našim ulicama. Velike količine padavina, na rasprostranjenom slivnom području sa izraženom visinskom razlikom, imale su za posledicu nastajanje bujičnih vodotokova. Opačica se izlila u dijelu od stadiona do Džorovog mosta, a dosta problema bilo je i na mnogim drugim lokacijama: magistrala (autobusko okretište u Kamenarima, Kumbor, Zelenika, Herceg-Novi , Igalo. . .), stepenište Jova Dabovića, Risanska, trg Nikole Đurkovića . . . Obzirom da su padavine dosta dugo trajale na više lokacija je došlo do brojnih manjih odrona: Mojdeški put, Njivički put, Bjelske Kruševice, Sasovići gdje je oštećen i dio puta kod kuće Mika Vučkovića . . . Ekipe za održavanje lokalnih puteva su sve vrijeme bile na terenu i vršile otčepljivanja rešetki, čišćenje nanosa, postavljanje signalizacije gdje je bilo neophodno . . .

Sve ekipe Komunalno Stambenog su i danas na terenu i rade na otklanjanju posledica.

Posebno ističemo da je ovo preduzeće blagovremeno preduzelo radnje na preventivi od mogućih plavljenja. Tokom čitave godine, a naročito u periodu avgust – oktobar kada je to i inače po planu, očistilo sve vodotokove, što je svakako doprinelo da su problemi bili mnogo manji nego što bi to bilo.