PRODUŽETAK JAVNE RASVJETE U SASOVIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, produžili su javnu rasvjetu u Sasovićima, tzv. Donji Sasovići. Razvučen je provodnik i montirano 12 svetiljki. Radovi će biti nastavljeni nakon što se, zbog dalekovoda, prokopa kanal i postave kablovi u njemu.