PROMJENA REŽIMA SAOBRAĆAJA OD 01.07.-01.09.2017.

Podsjećamo da u periodu od 01.07. do 01.09.2017. važi ljetnji režim saobraćaja, shodno opštinskoj Odluci o regulisanju drumskog saobraćaja. Članovima 5. i 6. pomenute odluke je regulisano da se u jednom broju ulica uvode privremene obustave saobraćaja, a u nekoliko ulica se uvodi jednosmjerni režim saobraćaja.

POTPUNA OBUSTAVA SAOBRAĆAJA za sva motorna vozila, u oba smjera, u vremenu od 10,00 do 16,00 časova i od 19,00 do 01,00 čas važi za priobalni put kroz Đenoviće, Baošiće i Bijelu do plivališta, kao i dijelu puta u Bijeloj pored hotela Delfin do raskrsnice sa magistralom u Jošicama.

JEDNOSMJERNI SAOBRAĆAJ uvodi se na sledećim saobraćajnicama:

    • priobalni put kroz Kumbor, od raskrsnice sa magistralom do zapadne kapije bivše kasarne, u smjeru kretanja prema Đenovićima;

    • priobalni put kroz Đenoviće, od Pošte do restorana Papagaj u smjeru prema Baošićima;

    • ulica Orjenski bataljon, od raskrsnice sa ulicom Sava Bajkovića do raskrsnice sa ulicom Nikole Ljubibratića u smjeru prema ulici Nikole Ljubibratića;

    • ulica Prve bokeške brigade, od raskrsnice sa magistralom do ulice Stijepa Šarenca, u smjeru prema ulici Stijepa Šarenca;

    • ulica Braće Pedišića, od mosta do raskrsnice kod zapadnog ulaza u stari železnički tunel, u smjeru prema tunelu.

Navedeni režim saobraćaja važi u periodu od 01.07. do 01.09.2017. Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, postavljaju odgovarajuću signalizaciju kojom je ovaj režim saobraćaja regulisan.