PROSUTO ULJE NA PUTU PREMA PODIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, sinoć su na potezu ispod Turiona naišli na prosuto motorno ulje. Ekipe su odradile zasipanje kolovoza pjeskom radi sigurnosti saobraćaja.