PUTNI NALOZI IZDATI PRE I POSLE IZBORA ZAKAZANIH ZA 30.08.2020.

“Komunalno stambeno” d.o.o. nema u posjedu automobile za službene potrebe koje bi menadžment društva koristio, već samo vozila za rad na terenu.

Nalog za službeno putovanje br.44

Putni nalog br. 55

Putni nalog br. 58

Putni nalog br.59

Putni nalog br. 63

Putni nalog br. 62