RAD EKIPE JAVNE RASVJETE U ĐENOVIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete Komunalno Stambenog doo, odradili su veliki  posao u Đenovićima iznad “pršut krivine”, kod kuće Lakonjića i Žugića. Na tom potezu naše ekipe popravile su veliki kvar. Otklonile su  kratak spoj i  zamjenili stare žice sa novim kablom u dužini od cca 60 m. Kabal je postavljen, zategnut i spojen tako da je rasvjeta ponovo u funkciji.