RAD PIJACA U VREME TRAJANJA PRIVREMENIH MERA

Komunalno Stambeno doo, uz konstruktivan odnos zakupaca, striktno sprovodi propisane privremene mjere na pijacama u Herceg-Novom i Igalu. Svakog dana, odmah nakon zatvaranja, detaljno se čite i dezinfikuju svi djelovi pijace.

Pijace su do danas (utorak 24.03.) radile od 6 do 15 čsova.

Od sutra (srijeda 25.03.), u dogovoru sa zakupcima radno vrijeme se skraćuje do 14 časova. Nakon tog vremena kupci na pijacu neće moći da uđu.

Pijaca u Herceg Novom se čisti svakoga dana. Svih 7 dana u nedelji. Zakupci su krajnje diciplinovani i maximalno poštuju pijačni red koji je uveden u sklopu privremenih mera. Na taj način nam pomažu da posao kvalitetno obavimo.

Pijaca u Igalu se takođe čisti i dezinfikuje svaki dan kada imamo zakupaca. Ima dana kada tamo niko od zakupaca ne dođe.