Rad u ulici Mića Vavića.

Sektor za održavanje zelenih površina, Komunalno stambenog doo, odradio je orezivanje prebujalog zelenila koje je remetilo normalnu pješačku komunikaciju u ulici Mića Vavića na Toploj.