Radovi kod Citadele

Zaposleni u sektoru  zelenila, Komunalno Stambenog doo, odradili su košenje i orezivanje škarpe na šetalištu kod Citadele. Radnici su predhodno morali da uklone nesavjesno odložen zeleni otpad od starne građana da bi pristupili košenju, orezivanju i čišćenju te površine. Sav zeleni otpad je uredno pokupljen i odvežen na propisanu lokaciju.