RADOVI NA ČIŠĆENJU I FORMIRANJU RIGOLA UZ PUT U MOJDEŽU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva Komunalno Stambenog doo, izvode radove na formiranju, odnosno čišćenju i produbljivanju rigola uz put u Mojdežu, u neposrednoj blizini crkve.