RADOVI NA DIJELU PUTA NA BIJELSKIM KRUŠEVICAMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su košenje sa grabuljanjem na putu lovački dom – crkva Sv. Jovana na Bjelskim Kruševicama. Takođe je odrađeno sječenje grana sa utovarom i odvozom na istom dijelu puta.