RADOVI NA SAKUPLJANJU I ODVOZU ZELENOG OTPADA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, završili su kupljenje i odvoz zelenog otpada sa lokacije tvrđava Španjola, koja je predhodnih dana odrađena. Takođe su završili i grabuljanje sa sakupljanjem otpada i u Ilijinom parku u Igalu.