RADOVI NA UBLIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnih poslova, a u dogovoru sa mjesnom zajednicom, na dionici puta od Karaule na Dugunji do Zabrežja,obavili su košenje rastinja oko lokalnog puta, čišćenje proširenja i krpljenje udarnih rupa puta. Pored toga okošen je put između Crkve Sv. Đorđa i Crkve Male Gospođe kao i pripadajuća groblja.