RADOVI NA UREĐIVANJU POVRŠINE NA POČETKU ULICE STIJEPA ŠARENCA U ZAVRŠNOJ FAZI

Uređivanje površine na početku ulice Stijepa Šarenca se privodi kraju. Radnici Sektora za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, ozidali su kamenom potporni zid koji je omogućio kaskadno uređivanje terena. Nakon toga je obavljeno mašinsko i ručno ravnanje terena, nasipanje zemljom i humusom, odnosno završene su pripreme za ozelenjavanje. Samo ozelenjavanje će biti urađeno početkom sledeće nedelje, čim stigne sadni materijal i vremenske prilike dozvole. Radi se i skver preko puta, odnosno iznad krivine. Paralelno sa ovim radovima vrši se građevinski radovi za postavljanje elektroinstalacija za izgradnju kvalitetne rasvjete gradskog tipa.