RADOVI NA ZELENIM POVRŠINAMA U PARKOVIMA I NASELJIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, završili su košenje, grabuljanjem sa sakupljanjem i odvozom zelenog otpada kod “Dva lava” i u parku Sv., Leopolda Mandića. Takođe je odrađeno košenje sa grabuljanjem i ručnim iznošenjem zelenog otpada kao i orezivanje žive ograde i prebujalog rastina u naselju Lazaret.