RADOVI SEKTORA PUTEVI NA ODRŽAVANJU ODVODA ZA ATMOSFERSKU VODU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, radili su na zamjeni poklopca šahti kod semafora na Toploj i čišćenju rigola i rešetki kod naselja Renta Ville.