RADOVI SEKTORA PUTEVI NA VIŠE LOKACIJA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su radove na tri lokacije. Popravku polomljene klupe na Karači,  uklanjanje nedozvoljenog lanca u Banjalučkoj ulici i zamjenu starih novim saobraćajnim znacima na više lokacija.