RADOVI SEKTORA PUTEVI U ULICI STIJEPA ŠARENCA I U BIJELOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su montažu saobraćajnog znaka u Bijeloj kao i montiranje stubića u ulici Stijepa Šarenca.