RADOVI SEKTORA ZELENILO U STAROM GRADU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, završili su čišćenje korova duž zidina ispod Sahat kule. Takođe su odradili okopavanje, orezivanje sa sakupljanjem zelenog otpada zelenih detalja kroz stari grad.