RADOVI U OMLADINSKOM PARKU U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnih poslova, a saglasno Planu i programu rada uređuju Omladinski park u Igalu. Ovoga puta izdvajamao košenje, grabuljanje i sakupljanje nastalog otpada u Omladinskom parku kao i površina preko puta njih koje su u zoni Morskog dobra.