RAŠČIŠĆAVANJE VIŠE ULICA U HERCEG NOVOM I IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su zgrtanje, sakupljanje i utovar zemlje i nanosa materijala u ulicama  29. Decembra, Radničkoj, u naselju Srbina, ulici Nikole Ljubibratića. Takođe je odrađeno i čišćenje nekih od rešetki za odvod.