RASKRČAVANJE ZELENILA PORED PUTA OD SASOVIĆA PREMA PODIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, uklanjaju prebujalo zelenilo koje se nadvilo iznad trupa puta, pa ometa komunikaciju, na potezu od Crkve Sv. Stefana u Sasovićima prema Podima.