RASKRČENA STAZA OD GORNJEG MOJDEŽA DO CRKVE SV. ILIJE NA MOKRINAMA

U dogovoru sa Agencijom za razvoj i zaštitu Orjena, zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva Komunalno Stambenog doo, su raskrčili stazu koja od Gornjeg Mojdeža vodi do crkve Svetog Ilije na Mokrinama. Dužina staze je 3.500 metara a biće odgovarajućom signalizacijom markirana. Saradnja Komunalno Stambenog doo i Agencije za razvoj i zaštitu Orjena je još jedanput položila ispit, a grad je dobio još jednu obnovljenu stazu. Na priloženim slikama u galeriji se može vidjeti stanje staze prije raščišćavanja, u toku i po završetku radova.