Rasvjeta

Ovom Sektoru je povjereno tekuće održavanje, sanacija i rekonstrukcija trasa javne rasvjete. Sektor izvodi i radove na izgradnji novih rasvjetnih mjesta manjeg obima u gradu i značajnijeg obima na seoskim i prigradskim naseljima.

Dužina trasa javne rasvjete je cca 155km, od toga 53 % podzemno kablirane i 47% vazdušne provodničke trase. Ukupno je montirano 6.041 rasvjetno mjesto (mart 2016. god.) ukupne instalisane snage 1,2MW.

 

Pišite nam na: rasvjeta@komunalnostambeno.me