RAVNANJE TERENA U KUMBORU

Komunalno Stambeno doo, u saradnji sa kooperantima, izvršilo je ravnanje terena na parceli 678 KO Kumbor, preko puta starog ulaza, sa zapadne strane, u bivšu kasarnu. Prethodno su ekipe Sektora za održavanje zelenila uklonili piniju koja je bila pala, izvršili košenje i uklonili 3 kamiona zelenog otpada.