REDOVNO ČIŠĆENJE REŠETKI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnog Plana i programa rada, redovno čiste rešetke, uklanjajući razne nanose. Rešetke se čite kroz grad, kao i duž rivijere.