REDOVNO ČIŠĆENJE SNIJEGA

Snijeg, koji je u zaleđu našeg grada pao u nekoliko navrata tokom decembra i januara se redovno i blagovremeno čisti u saradnji sa kooperantima, uz posipanje rizlom. Poslednje intervencije su bile prethodna dva dana. Putni pravci Kruševice – Vrbanj i Kameno – Dugunja, kao i prilaz prema Ublima su u kontinuitetu prohodni za sve vrste motornih vozila. U nižim zonama, gdje je u nekoliko navrata djelimično bilo leda, naši putari su vršili ručno razastiranje ranije deponovane rizle. Vremenske prilike se redovno prate i biće preduzete adekvatne radnje.