REDOVNO KOŠENJE SEOSKE PUTNE MREŽE

Zaposleni u sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, kose putni pojas seoske putne mreže prema Planu i programu rada. Danas su obavili košenje na Sušćepanu, kao i zaseoke Donji Mojdež i Porobići.