REDOVNO KOŠENJE U ZONI MAGISTRALNOG POJASA

Zaposleni u sektorima za održavanje zelenila i lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, opet kose površine u zoni magistralnog pojasa. Komunalno Stambeno doo kosi površine uz magistralu od tunela u Meljinama do graničnog prelaza Debeli brijeg.