REDOVNO ODRŽAVANJE PUTEVA U ZALEĐU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, rade na redovnom održavanju puteva u zaleđu.  Poslije ovih poslijednjih dana sa lijepim vremenom na putevima u zaleđu dešava se na pojedinim mjestima odronjavanje materijala u manjim količinama koje se redovno čisti i sklanja sa puteva. Takođe saniraju se i postojeće rupe radi bezbjednijeg saobraćaja.