REDOVNO ODRŽAVANJE TOKOVA POVRŠINSKIH VODA DAJE REZULTATE

Redovno održavanje svih vodotokova površinskih voda, koje Komunalno stambeno doo intenzivno sprovodi, naročito u periodu od početka avgusta pa nadalje, daje pozitivne rezultate. Oni su se ovih dana, kada je bilo dosta padavina, ogledali u tome da nije bilo mnogo problema sa zadržavanjem većih količina padavina. Obzirom na konfiguraciju terena, nanosa pijeska, mulja, lišća, grana i raznog otpada uvijek bude dosta poslije svake kiše. Naročito na propustima, u kanalima i rigolima, kao i na rešetkama. Iz tih razloga zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno stambenog doo, redovno intervenišu, kako prije očekivanih padavina, tako i neposredno poslije njih. Često se intervencije sprovode i tokom samih padavina. Tako je bilo i ovih dana kada su intervenisali na raščišćavanju propusta, rigola, kanala i rešetki, kao i na uklanjanju šuta, na velikom broju pozicija na tertoriji opštine.