REDOVNO UREĐIVANJE PARKA “BOKA”

U sklopu redovnih aktivnosti, zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uređuju park „Boka“ u gradu. Obavlja se redovno orezivanje žive ograde, košenje, grabuljanje i odnošenje nastalog otpada.