REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U BIJELOJ I BAOŠIĆIMA

Ekipe električara iz Sektora za održavanje javne rasvjete Komunalno stambenog doo su su na potezu od Dječjeg doma u Bijeloj u pravcu Baošića montirali 4 stuba i to 3 pocinčana visine 4m i jedan gizani visine 3m i na njima montirali svetiljke k-lux 70w. Takođe je montiran i jedan stub od Dječjeg doma u pravcu Bijele i pripremljena dva temelja za stubove.