REKONSTRUKCIJA RASVJETE ISPOD TITOVE VILE U IGALU

Radnici Sektora za održavanje javne rasvjete, u saradnji sa zaposlenima u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, izvode radove na rekonstrukciji javne rasvjete ispod Titove vile u Igalu. Planirano je:

    • montaža i ugradnja novog razvodnog ormara,

    • polaganje novih instalacija u dužini od 70 metara

    • osposobljavanje 16 rasvjetnih mjesta ukupne snage 480 wati

    • zamjena dva polomljena stuba uz šetalište

    • montaža dva nova stuba na prilazu šetalištu