RIJEŠEN PROBLEM NA JAVNOJ RASVJETI U IGALU

Zaposleni u Sektoru za upravljanje javnom rasvjetom Komunalno Stambenog doo, pronašli su kvar u tep ormaru javne rasvjete u Igalu zbog čega je dio Igala bio u mraku.  Ekipa je završili sanaciju kvara tep ormara, u kome je završeno otklanjanje izgorelih kablova iz tep ormara, napravljene spojnice i zamjenjeni osigurači poslije čega je rasvjeta puštena u funkciju.