RJEŠENJE O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Na osnovu člana 106 stav 4 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14), „ Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi je donijelo Rješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku metalnih ( čeličnih ) stubova za rekonstrukciju javne rasvjete po tenderskoj dokumentaciji broj 1561/17 od 11.05.2017. Rješenje je objavljeno na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 01.06.2017.