RUČNO I MAŠINSKO ČIŠĆENJE POTOKA U ĐENOVIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, su u okviru redovnog i cjelovitog čišćenja potoka, očistili potok u Đenovićima. Čišćenje je obavljeno mašinski, ali i ručno.