Sa čišćenjem palmi i dalje oprezno

Naši radnici ponovo rade na uredjivanju palmi. Ovaj se posao radi krajnje oprezno i restriktivno zbog pojave crvenog palminog surlaša. Skidaju se samo suve grane na prioritetnim lokacijama. Za početak na šetalištu (10 palmi) i u Parku Boka (20 palmi). Ujedno se vrši kontrola da palma nije napadnuta od strane pomenutog surlaša i u slučaju potrebe preduzimaju adekvatne mjere zaštite.  Crveni palmin surlaš živi u unutrašnjosti palme. Larve se hrane u mekoim tkivu najmladjeg lišća i u unutrašnjosti palme praveći tunele i šupljine. Simptomi napada postaju vidljivi tek kada je palma gotovo uništena. Komunalno-stambeno preduzeće je u više navrata tretiralo palme na pordručju Bijele, radi suzbijanja palminog surlaša.

Podsećamo: u Herceg Novom se pretežno gaje 4 vrste palmi: Washingtonia filifera (Končasta vašingtonija, Kalifornijska lepezasta palma) koja je i najvisočija (mogu narasti od 18-20 m), Phoenix canariensis (Kanarska palma), Chamaerops humilis (niska, žbunasta palma) kao i Chamaerops Excelsior (palma srednje visine). Njihovo orezivanje se po pravilu radi svake 2-3 godine.Tamo gde prostorne mogućnosti dozvoljavaju visočije palme se čiste uz pomoć specijalnog vozila tzv. autokorpe.