SADNJA NASTAVLJENA U HERCEG-NOVOM

Radnici zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, nakon što su uredili oba skvera preko puta EKO Petrol pumpe i ispred Sportskog centra Igalo, sadnju su nastavili u centru grada i kod semafora na Toploj. Na ranije pripremljenom terenu, u parku kod pošte, odnosno Parku Sv. Leopolda Mandića, površinama ispred marketa „Idea“ i stepeništa prema Parku Boke, zasadili su 80 cvetnica hrizantema i 7 žbunova vestringia. Kod semafora je zasađeno 50 cvetnica hrizantema i 5 žbunova vestringia.