SADNJA SEZONSKOG CVIJEĆA NA SAVINI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, zasadili su sezonsko cvijeće kod naselja „Energoprojekat“ na Savini. Zasađeno je: 120 begonija, 60 tagetesa, 90 vinki, 30 gazanija i 5 westringia (žbunastog bilja).