SADNJA U ŽARDINJERAMA U HERCEG-NOVOM

Radnici Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, zasadili su masline, žbunasto bilje i cvetnice, u žardinjerama u Herceg-Novom (kod bifea Beograd). Zasađeno je: 6 maslina, 5 poligala, 6 lavandi, 13 mondovila i 6 pelargonija kaliopa. Nabavku sadnog materijala i jedan broj žardinjera je finansirala Turistička organizacija Herceg-Novi.