SADNJA ŽBUNASTOG BILJA I CVETNICA HRIZANTEMA U IGALU

Radnici zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, su na ranije pripremljenom terenu, obavili sadnju žbunastog bilja i cvetnica hrizantema. Na površini ispred Sportskog centra Igalo zasađeno je 40 sadnica žbunastog bilja. Na skveru preko puta EKO Petrol pumpe, zasađeno je 18 sadnica žbunastog bilja i 20 cvetnica hrizantema. Narednog dana se sadnja nastavlja na drugom skveru, preko puta EKO Petrol pumpe, kao i kod semafora i u centru grada.