SAKUPLJANJE ZELENOG I KABASTOG OTPADA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina Komunalno Stambenog doo, u okviru pomoći Doo Čistoća, organizovali su sakupljanje zelenog i kabastog otpada. Otpad je jednim kamionom prikupljan u Njivicama, na Toploj i Savini, a drugim duž rivijere. Napominjemo da se posle sakupljanja otpada vrši redovno pranje i dezinfekcija kamiona.