SANACIJA BETONSKOG OGRADNOG ZIDA U ULICI SAVA ILIĆA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, izvršili su sanaciju betonskog ogradnog zida u Igalu, u ulici Sava Ilića,na lokaciji kod Galeba.