SANACIJA IVIČNJAKA NA KARAČI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su sanaciju oštećenog  ivičnjaka na Karači.