SANACIJA JAVNE RASVJETE U PRIJEVORU

U Prijeveru su tokom nevremena srušena dva drvena stuba javne rasvjete. Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, su odmah pokupili kablove i obezbijedili mjesto od napona. Nakon što su nabavljeni stubovi, naši su električari u saradnji sa zaposlenima u Sektoru za održavanje lokalnih puteva i Sektoru za održavanje zelenila, izvršili montažu novih stubova, kao i provodnika i lampi pa je kompletna rasvjeta ponovo u funkciji.