SANACIJA JOŠ JEDNOG OŠTEĆENJA U TRUPU PUTA U TREBINJSKOJ ULICI

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, sanirali su još jedno oštećenje u trupu puta u Trbinjskoj ulici, u Igalu, u neposrednoj blizini „Blue line“. Oštećenje u vidu ulegnuća, površine 20kvm, je najpre pripremljeno rezanjem i uklanjanjem asvalta i starog tampona koji je bio neadekvatan. Zatim je postavljen i utaban novi tampon, postavljena armaturna mreža Q335 (8mm) i ugrađeno 3.5 kubika betona.