SANACIJA KLUPA U ZELENICI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, izvršili su sanaciju klupa u Zelenici, kod ulaza u luku, u zoni Morskog dobra, na način što su zamijenili oštećene letve. Ukupno je, za popravku 6 klupa, izrađeno, ofarbano i montirano 10 letvi.