SANACIJA MAGISTRALNE RASVJETE U BAOŠIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, sanirali su magistralnu rasvjetu u Baošićima. Probleme u funkcionisanju rasvjete izazvao je prekid kabla. Posebno zabrinjava što je kabl prekinut na mjestu gdje je postavljena reklama, odnosno putokaz marketa „Idea“. Kopanje terena za postavljanje reklame je obavljeno na pravcu između dva stuba. Moralo je svakome biti očigledno da tuda prolazi električni vod za napajanje svetiljki.